Daglig verksamhet

Beateberg erbjuder fasta platser i daglig verksamhet enligt LSS, samt arbetsförberedande korttidsplaceringar – läs mer under fliken Hopp om jobb.

Beateberg är en arbetsplats där alla kan jobba i sin egen takt. Hos oss finns det riktiga och meningsfulla arbetsuppgifter som gör att man känner sig behövd.

Utöver hundverksamheten har vi arbetsuppgifter inom följande områden:

  • Administration/Ekonomi
  • Städning
  • Trädgårdsarbete och fastighetsskötsel

Väljer man att arbeta i hund- eller trädgårdsgruppen blir friskvård en naturlig del i vardagen.

Varje individ är viktig och tillsammans sköter vi verksamheten. Till vår hjälp har vi handledare som på ett pedagogiskt sätt stödjer både den enskilde och gruppen i sin utveckling.

Att arbeta på Beateberg innebär att man delta i en verksamhet där man har mycket att säga till. På möten gäller följande demokratiska regel: En man/kvinna, en röst!

Daglig verksamhet enligt LSS

De personer som har sin dagliga verksamhet på Beateberg får gärna önska arbetsuppgifter och -områden. Då verksamheten också drivs som ett socialt arbetskooperativ, handlar det mycket om att använda sina förmågor och påverka verksamheten. Arbetsplatsen har stora möjligheter att anpassa sig efter individen. Även föreningsarbete och nätverkande är arbetsuppgifter som den intresserade kan delta i.

I vår trädgårdsverksamhet finns massor att göra för den odlingsintresserade och vi välkomnar nya deltagare!