För deltagare – Hopp om jobb

Hopp om jobb – där du får hjälp att närma dig arbetslivet

Drömmer du om ett jobb?
På Beateberg vill vi hjälpa dig att förverkliga denna dröm!
Beateberg har funnits länge. Det är ett företag som drivs av personer med nedsatt arbetsförmåga, där några personer har daglig verksamhet medan andra har lön.

Hopp om jobb
Nu startar vi projektet Hopp om jobb där vi öppnar vår arbetsplats för unga människor med daglig verksamhet
som vill gå vidare till en utflyttat daglig verksamhet eller anställning.

I nio månader får du arbetspröva hos oss och kan testa olika arbetsuppgifter inom
trädgård, kontor, hundskötsel, städ, inköp, tvätt och mycket mer.

Du kommer att träffa kunder, vara med på arbetsmöten och lära dig hur det går till i ett företag.
Hela tiden får du stöd av personal på Beateberg och du får arbeta i din egen takt.

Vid flera tillfällen under dessa nio månader stämmer vi av med dig hur du trivs på jobbet och vad du vill lära dig mer av.
Efter nio månader på Beateberg vet du nog vilket arbete du i framtiden skulle vilja ha.

Ny arbetsplats
Efter nio månader är det dags att testa det du har lärt dig på en ny arbetsplats
där du kan jobba med de arbetsuppgifterna du tycker är roligast och passar dig bäst.

En personal från Beateberg följer med till den nya arbetsplatsen och är med dig där
i ungefär tre månader tills du är redo att ta ansvar för dina arbetsuppgifter utan hjälp av handledare från Beateberg.

Vad händer sedan?
När du trivs på din nya arbetsplats och du har blivit en del i arbetslaget finns chansen att du får en anställning.
Om detta inte är aktuellt finns möjlighet att fortsätta jobba och ha kvar dina ersättningar och du behåller kontakten med din handläggare.
Det viktigaste är att du trivs på jobbet och känner att du gör ett meningsfullt jobb!

Tycker du att Hopp om jobb låter spännande och vill veta mer? Hör av dig oss!

Beatebergs Hunddagis ek. för.
Fänriksgatan 20 415 04 Göteborg
Tfn: 031-48 10 00
e-post: hoppomjobb@gmail.com
hemsida: www.beatebergshunddagis.com

 

aaf5