För handläggare – Hopp om jobb

Hopp om jobb är ett projekt som Beateberg driver med stöd av Allmänna arvsfonden. Det vänder sig till personer som idag har beslut om daglig verksamhet enligt LSS och som vill närma sig arbetslivet.

Vilka är deltagarna?

De som projektet vänder sig till är främst unga människor under 30 år med en intellektuell funktionsvariation. Det är viktigt att personen själv har viljan att närma sig arbetslivet, men också att det är realistiskt i förhållande till vad som krävs för att kunna vara på en arbetsplats utan stöttning av handledare.

Utförligare beskrivning av vem projektet vänder sig till finns, kontakta oss så skickar vi det. Du är också välkommen att höra dig om du vet någon som du tror skulle kunna passa och vill kolla om det skulle fungera! Kontaktuppgifter hittar du längst ner på sidan.

 

Hur går det till?

Denna arbetsförberedande LSS-plats med mål om att slussa ut personen i arbetslivet kallas korttidsplacering.

Innan en korttidsplacering inleds träffas alltid handläggaren, Beatebergs föreståndare och den eventuella deltagaren på en annan plats. På så sätt kan föreståndaren förklara projektet, ställa frågor och skapa sig en bild om personen är lämplig. Efter detta gör personen ett studiebesök på Beateberg för att själv få en uppfattning om Beateberg och Hopp om jobb är något för dem.

Deltagaren får sedan komma och arbetspröva hos oss på Beateberg, och följa ett strukturerat program som spänner över ungefär ett år. Beateberg har tre olika inriktningar: hunddagis, kontor, samt trädgård, och deltagaren kan arbetspröva i en eller två av dem. I kontorsgruppen arbetar man med företagets ekonomi och administration, och i trädgårdsgruppen får man lära sig om odling och annat utomhusarbete inom fastighetsskötsel. Hundgruppen sköter hundarbetet under dagen med promenader, matning mm.

Efter ungefär nio månader har vi lärt känna deltagaren och kartlagt dennes förmågor och svårigheter. Då matchas den mot en ny arbetsplats. Sen följer cirka tre månader då deltagaren ska komma in på den nya arbetsplatsen och lära sig nya arbetsuppgifter. Under hela denna tid får deltagaren stöttning av en arbetscoach från Beateberg. Successivt trappas stödet ner, tills deltagaren klarar av att själv utföra arbetet.

 

Vad händer sen?

Innan personen slussas ut till den nya arbetsplatsen har den på Beateberg fått insikt i vad det innebär att ha en löneanställning och vilka krav som ställs på detta. En löneanställning passar inte alla bara för att man vill ta steget från daglig verksamhet. En möjlighet är också att den nya arbetsplatsen blir en utflyttad individuell placering. Deltagaren har kvar sin ersättning från Försäkringskassan men befinner sig på en arbetsplats där den kanske är själv om att inte ha löneanställning. Beatebergs mål är att personen själv ska få kunskap om de olika alternativen och på så sätt göra ett medvetet val utifrån vad som passar den.

Efter tre månader på den nya arbetsplatsen träffas deltagaren, nätverksansvarig, representant från arbetsplatsen, LSS-handläggare och Beatebergs föreståndare för ett avslutande möte. Nu ska introduktionen på den nya arbetsplatsen vara klar och det beslutas i vilken form deltagaren ska fortsätta på arbetsplatsen – i anställning eller individuell placering. Beateberg väljer dock aldrig att slussa ut till en arbetsplats som inte har möjlighet att på sikt anställa om det är realistiskt samt vad personen vill. Den arbetsplatsen som vi slussar ut till ska vara den arbetsplats som personen ska ha så länge det funkar och känns bra.

Vid anställning stöttar Beateberg att etablera en kontakt mellan arbetsgivaren och Arbetsförmedlingen. Om deltagaren i stället valt individuell placering har arbetsgivaren fortsatt kontakt med stadsdelens handläggare och ansvarar för närvarorapportering.

 

Det unika med Hopp om jobb

Eftersom Beateberg är ett socialt arbetskooperativ, ett företag som medlemmarna tillsammans driver, får deltagaren inblick i många delar av en ”riktig” arbetsplats under de nio månader den arbetsprövar här. Beroende på vilken arbetsgrupp man tillhör, deltar man i möten om verksamheten så ofta som varje dag.

På Beateberg jobbar redan idag personer som har olika former av arbetshinder. En del av dem har daglig verksamhetsplats enligt LSS, andra har anställning med stöd av Arbetsförmedlingen. Det finns inget som anses bättre än det andra, utan det beror helt enkelt på vad som funkar bäst för personen utifrån dennes behov. Detta innebär att Beateberg är en utmärkt arbetsplats för de personer som befinner sig lite mittemellan daglig verksamhet och lönearbete. Här kan man lära sig om de olika förutsättningarna som finns, och så på så sätt själv komma fram till vad som passar. Självfallet kommer arbetscoacher från Beateberg coacha deltagaren och spegla personen så att det blir ett realistiskt val.

Att vi är ett arbetskooperativ innebär att vi har bra insikt och många kontakter inom den sociala ekonomin, i synnerhet andra sociala arbetskooperativ. Vi tror att sociala företag och kooperativ är väldigt bra arbetsplatser för personer som idag har daglig verksamhet, och det finns därför goda möjligheter för en bra matchning!

 

Fördelar för individen

Hopp om jobb är till för de personer som vill närma sig arbetslivet. Efter avslutad korttidsplacering ska vi ha hjälpt personen att nå sitt mål. Deltagaren ska då ha fått en realistisk bild av vad det innebär att arbeta, och information om vad det innebär att vara på en individuell placering på en annan arbetsplats (fortfarande ett LSS-beslut). På så sätt möjliggörs att ett medvetet val görs, i dialog med arbetscoach och nätverksansvarig från Beateberg. För den som har en önskan att inte längre vara inom traditionell daglig verksamhet, dvs en daglig verksamhet som drivs i egna lokaler och där de andra på arbetsplatsen också har LSS-beslut, är det ett otroligt personligt lyft att börja på en annan arbetsplats, oavsett om det är med en löneanställning eller individuell placering. Vår erfarenhet visar att för många personer som säger att de vill ha ett jobb, är det viktiga inte om de får lön utan att de får ingå i en arbetsplats som inte är en daglig verksamhet.

 

Stadsdelen

En korttidsplacering innebär en minskning av stadsdelens kostnader. Oavsett om det blir en löneanställning eller en individuell placering så betalar inte stadsdelen något för platsen.

 

Vad kostar en korttidsplacering på Beateberg?

Beateberg har ramavtal med Göteborgs stad. Se därför Winst för prislistorna som refereras till nedan.

Priset för de första 9 månaderna utgår från prislistan Egna lokaler. När personen tar steget ut till den nya arbetsplatsen (de tre sista månaderna) gäller  prislistan Arbetsplats.

 

Känner du någon som skulle passa som deltagare eller vill du ha mer information?

Skicka ett mail till hoppomjobb@gmail.com eller ring:

Hanna Palmqvist, vikarierande föreståndare. Tel 0730 37 07 38

Tove Ceginskas, projektledare. Mobil 0730 34 84 34