Hopp om jobb – Korttidsplaceringar

 

Kooperativet Beateberg är öppet för unga människor med LSS-beslut och startar en arbetsförberedande verksamhet med korttidsplaceringar jämsides med den ordinarie verksamheten.
Under ett års tid följer deltagaren ett strukturerat program enligt följande modell:

 • Kartläggning/genomförandeplan
 • Arbetsprövning
 • Utvärdering
 • Utslussningsförberedelse

Detta under cirka 9 månader för att sedan matchas mot:

 • Andra kooperativarbetsträning-2
 • Sociala företag
 • Ideella föreningar

Deltagaren får individuellt stöd i arbetsverksamheten under cirka 3 månader av en arbetscoach från Beateberg. Därefter går ansvaret för deltagaren över på den verksamhet hen befinner sig i, eller dit deltagaren väljer att gå vidare.

Alla som deltar i programmet får en egen arbetscoach som är med i verksamheten och ger stöd i alla skeden.

Ebba och Alice

På Beateberg kan man arbetspröva inom fler olika områden:

 • Trädgård
 • Administration
 • Ekonomi
 • Fastighetsskötsel
 • Städning
 • Data
 • Hundverksamheten