Hopp om jobb – strukturerade programmet

Här hittar du som är handläggare eller arbetskonsulent en översikt över hur Hopp om jobb är organiserat.